Logo Strona główna   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny Katedra Zarządzania Jakością Procesów i Produktów
Ikona
SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
Strona główna
 
Dokumenty
Icon Dokumenty SZJK
Icon Ogólnodostępne dokumenty SZJK
Obrazy
Listy
Icon Kontakty
Icon Wydarzenia
Dyskusje
Icon Dyskusja ogólna
Ankiety
Icon
Nowy wzór karty przedmiotu
od Michał Molenda
 2019-07-12 22:08
Uchwała nr 41/2019 Senatu Pol. Śl. z dnia 27 maja 2019 ws. warunków jakim powinny odpowiadać programy studiów wprowadziła nowy wzór karty przedmiotu (załącznik nr 5 do wspomnianej uchwały)
 
Wzór karty przedmiotu został udostępniony na niniejszej...
 
Pytania i uwagi
od Michał Molenda
 2019-05-10 10:24
Wszelkie pytania i uwagi związane z SZJK na WOIZ proszę kierowac do Pełnomocnika Dziekana ds. SZJK
dr inż. Michała Molendy michal.molenda@polsl.pl
 
 Dodaj nowy anons
 
 Składnik Web Part Edytor zawartości

DOKUMENTACJA UCZELNIANA

DOKUMENTACJA WYDZIAŁOWA

Uczelniana Księga Jakości Kształcenia

 

Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia (WKJK)

 

PROCEDURY

ZAŁĄCZNIKI

PROCEDURY

ZAŁĄCZNIKI

PU1-Nadzór nad dokumentacją SZJK

Z1-PU1 Struktura dokumentacji SZJK

 

Z2-PU1 Wzór procedury i instrukcji

 

 

PU2-Nadzór nad zapisami

Z1-PU2 Uczelniany wykaz nadzorowanych zapisów SZJK

PU3-Audyty wewnętrzne 

Z1-PU3  Roczny harmonogram audytów wewnętrznych

 

Z2-PU3 Lista audytorów wewnętrznych

 

Z3-PU3  Zlecenie przeprowadzenia audytu

 

Z4-PU3 Plan audytu wewnętrznego

 

Z5-PU3  Karta niezgodności

 

Z6-PU3 Raport z audytu wewnętrznego

 

PU4-Przegląd SZJK

Z1-PU4 Protokół przeglądu SZJK

PU5-Działania doskonalące

Z1-PU5  Karta działań doskonalących

PU6-Etyka

 

PU7-Obowiązki prowadzących zajęcia dydaktyczne

 

[UWAGA ! – tą procedurę uszczegóławia procedura WYDZIAŁOWA P-ROZ-4]

Z1-PU7 Karta przedmiotu ważna do 30.09.2019 r.

 

Nowa karta przedmiotu

do stosowania od 01.10.2019 r

 

 

Z2-PU7 Karta przedmiotu dla SPD

 

P-ROZ-4 Obowiązki prowadzących zajęcia dydaktyczne

 

(procedura rozszerzająca uczelnianą procedurę PU7)

Z3-P-ROZ-4 Ewidencja zastępstw i odrabiania zajęć

 

 Z4-P-ROZ-4 Lista obecności i katalog ocen cząstkowych

Plik Word

 

Z5-P-ROZ-4 Karta przedmiotu - studia III stopnia

 

PU8-Hospitacje

 

[UWAGA ! – tą procedurę uszczegóławia procedura WYDZIAŁOWA P-ROZ-6]

Z1-PU8 Protokół hospitacji

P-ROZ-6 Hospitacje

 

(procedura rozszerzająca uczelnianą procedurę PU8)

Z1-P-ROZ-6 Ramowy plan hospitacji

 

Z2-P-ROZ-6 Rejestr hospitacji

PU9-Ankietyzacja 

Z1-PU9 wzór ankiety oceny prowadzącego zajęcia

 

Z2-PU9 wzór ankiety oceny pracy dziekanatu/BOS

 

Z3-PU9 Kwestionariusz ankiety  badania losów zawodowych absolwentów Politechniki Śląskiej

 

 

 

PU10-Podania i odwołania do Rektora

Z1-PU10 wzór podania do Rektora studenta

PU11-Ocena i monitorowanie efektów kształcenia

Z1-PU11 Karta doskonalenia przedmiotu

 

Z2-PU11 Plan doskonalenia programów kształcenia

P-ROZ-7 Ocena i monitorowanie efektów kształcenia

(procedura rozszerzająca uczelnianą procedurę PU11)

 

 

 

P-ROZ-1 Zasady wykonywania, sposób oceniania i recenzji oraz przechowywanie projektów inżynierskich i prac licencjackich 

Z1-P-ROZ-1 Wzór strony tytułowej

 

Z2-P-ROZ-1 Wniosek o udostępnienie materiałów

 

 

Z3-P-ROZ-1 Druk oświadczenia do biblioteki

 

Z5-P-ROZ-1 Ocena projektu inżynierskiego WORD

 

Z6-P-ROZ-1 Ocena pracy licencjackiej WORD

P-ROZ-2 Egzamin dyplomowy – studia I stopnia

Z1-P-ROZ-2 Wniosek o wyznaczenie terminu i dopuszczenie do egzaminu

 

Z2-P-ROZ-2 Wypis z dowodu osobistego

P-ROZ-3 Proces dyplomowania – studia II stopnia

Z1-P-ROZ-3  Wzór strony tytułowej

 

Z2-P-ROZ-3 Karta dyplomanta

 

Z3-P-ROZ-3 Ocena pracy dyplomowej

P-ROZ-5 Praktyki studenckie

 

 

Uwaga !

Procedura jest uzupełnieniem

Regulaminu Praktyk Studenckich Politechniki Śląskiej

Z1-P-ROZ-5 Podanie o przyjecie na praktyki

 

 

Z5-P-ROZ-5 Program praktyk studenckich

 

 

 

Druki z Regulaminu Praktyk Studenckich Politechniki Śląskiej:

 

Zał. 1 do Reg.PS - Umowa

 

Zał. 2 do Reg.PS - Porozumienie

 

Zał. 3 do Reg.PS - Agreement

 

Zał. 4 do Reg.PS - Potwierdzenie

 

Zał. 5 do Reg.PS - Confirmation

 

 

 

 

 

 

Procedura P-ROZ-8 - Sprawozdanie roczne z przebiegu studiów doktoranckich

Sprawozdanie roczne z przebiegu studiów doktoranckich

 

 

Procedura P-ROZ-9 Rozpatrywanie podań do Dziekana

Z1-P-ROZ-9 Wzór podania

 

Z2-P-ROZ9 Zestawienie tabelaryczne

 

Z3-P-ROZ9 Karta IOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Strona na temat SZJK Politechniki Śląskiej
 Dodaj nowe łącze