Logo Strona główna   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny Katedra Zarządzania Jakością Procesów i Produktów
Ikona
SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
Strona główna
 
Dokumenty
Icon Dokumenty SZJK
Icon Ogólnodostępne dokumenty SZJK
Obrazy
Listy
Icon Kontakty
Icon Wydarzenia
Dyskusje
Icon Dyskusja ogólna
Ankiety
Icon
Pytania i uwagi
od Michał Molenda
 2019-05-10 10:24
Wszelkie pytania i uwagi związane z SZJK na WOIZ proszę kierowac do Pełnomocnika Dziekana ds. SZJK
dr inż. Michała Molendy michal.molenda@polsl.pl
 
 Dodaj nowy anons
 
 Składnik Web Part Edytor zawartości

DOKUMENTACJA UCZELNIANA

DOKUMENTACJA WYDZIAŁOWA

Uczelniana Księga Jakości Kształcenia

 

Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia (WKJK)

 

PROCEDURY

ZAŁĄCZNIKI

PROCEDURY

ZAŁĄCZNIKI

PU1-Nadzór nad dokumentacją SZJK

Z1-PU1 Struktura dokumentacji SZJK

 

Z2-PU1 Wzór procedury i instrukcji

 

 

PU2-Nadzór nad zapisami

Z1-PU2 Uczelniany wykaz nadzorowanych zapisów SZJK

PU3-Audyty wewnętrzne 

Z1-PU3  Roczny harmonogram audytów wewnętrznych

 

Z2-PU3 Lista audytorów wewnętrznych

 

Z3-PU3  Zlecenie przeprowadzenia audytu

 

Z4-PU3 Plan audytu wewnętrznego

 

Z5-PU3  Karta niezgodności

 

Z6-PU3 Raport z audytu wewnętrznego

 

PU4-Przegląd SZJK

Z1-PU4 Protokół przeglądu SZJK

PU5-Działania doskonalące

Z1-PU5  Karta działań doskonalących

PU6-Etyka

 

PU7-Obowiązki prowadzących zajęcia dydaktyczne

 

[UWAGA ! – tą procedurę uszczegóławia procedura WYDZIAŁOWA P-ROZ-4]

Z1-PU7 Karta przedmiotu ważna do 30.09.2019 r.

 

Nowa karta przedmiotu

do stosowania od 01.10.2019 r

 

 

Z2-PU7 Karta przedmiotu dla SPD

 

P-ROZ-4 Obowiązki prowadzących zajęcia dydaktyczne

 

(procedura rozszerzająca uczelnianą procedurę PU7)

Z3-P-ROZ-4 Ewidencja zastępstw i odrabiania zajęć

 

 Z4-P-ROZ-4 Lista obecności i katalog ocen cząstkowych

Plik Word

 

Z5-P-ROZ-4 Karta przedmiotu - studia III stopnia

 

PU8-Hospitacje

 

[UWAGA ! – tą procedurę uszczegóławia procedura WYDZIAŁOWA P-ROZ-6]

Z1-PU8 Protokół hospitacji

P-ROZ-6 Hospitacje

 

(procedura rozszerzająca uczelnianą procedurę PU8)

Z1-P-ROZ-6 Ramowy plan hospitacji

 

Z2-P-ROZ-6 Rejestr hospitacji

PU9-Ankietyzacja 

Z1-PU9 wzór ankiety oceny prowadzącego zajęcia

 

Z2-PU9 wzór ankiety oceny pracy dziekanatu/BOS

 

Z3-PU9 Kwestionariusz ankiety  badania losów zawodowych absolwentów Politechniki Śląskiej

 

 

 

PU10-Podania i odwołania do Rektora

Z1-PU10 wzór podania do Rektora studenta

PU11-Ocena i monitorowanie efektów kształcenia

Z1-PU11 Karta doskonalenia przedmiotu

 

Z2-PU11 Plan doskonalenia programów kształcenia

P-ROZ-7 Ocena i monitorowanie efektów kształcenia

(procedura rozszerzająca uczelnianą procedurę PU11)

 

 

 

P-ROZ-1 Zasady wykonywania, sposób oceniania i recenzji oraz przechowywanie projektów inżynierskich i prac licencjackich 

Z1-P-ROZ-1 Wzór strony tytułowej

 

Z2-P-ROZ-1 Wniosek o udostępnienie materiałów

 

 

Z3-P-ROZ-1 Druk oświadczenia do biblioteki

 

Z5-P-ROZ-1 Ocena projektu inżynierskiego WORD

 

Z6-P-ROZ-1 Ocena pracy licencjackiej WORD

P-ROZ-2 Egzamin dyplomowy – studia I stopnia

Z1-P-ROZ-2 Wniosek o wyznaczenie terminu i dopuszczenie do egzaminu

(Nowa wersja N2)

 

Z2-P-ROZ-2 Wypis z dowodu osobistego

P-ROZ-3 Proces dyplomowania – studia II stopnia

Z1-P-ROZ-3  Wzór strony tytułowej

 

Z2-P-ROZ-3 Karta dyplomanta

 

Z3-P-ROZ-3 Ocena pracy dyplomowej

(Nowa wersja N2)

P-ROZ-5 Praktyki studenckie

 

 

Uwaga !

Procedura jest uzupełnieniem

Regulaminu Praktyk Studenckich Politechniki Śląskiej

Z1-P-ROZ-5 Podanie o przyjecie na praktyki

 

 

Z5-P-ROZ-5 Program praktyk studenckich

 

 

 

Druki z Regulaminu Praktyk Studenckich Politechniki Śląskiej:

 

Zał. 1 do Reg.PS - Umowa

 

Zał. 2 do Reg.PS - Porozumienie

 

Zał. 3 do Reg.PS - Agreement

 

Zał. 4 do Reg.PS - Potwierdzenie

 

Zał. 5 do Reg.PS - Confirmation

 

 

 

 

 

 

Procedura P-ROZ-8 - Sprawozdanie roczne z przebiegu studiów doktoranckich

Sprawozdanie roczne z przebiegu studiów doktoranckich

 

 

Procedura P-ROZ-9 Rozpatrywanie podań do Dziekana

Z1-P-ROZ-9 Wzór podania

(nowa wersja N2)

 

Z2-P-ROZ9 Zestawienie tabelaryczne

 

Z3-P-ROZ9 Karta IOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Strona na temat SZJK Politechniki Śląskiej
 Dodaj nowe łącze