Logo Strona główna   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny Katedra Zarządzania Jakością Procesów i Produktów
Ikona
SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
Ogólnodostępne dokumenty SZJK
Folder
 
Wybierz widok
Wszystkie dokumenty
Widok programu Explorer
 
 
Akcje
  Prześlij mi alert
  Eksportuj do arkusza kalkulacyjnego
  Modyfikuj ustawienia i kolumny
 
 
Nowy Nowy dokument
|
Przekaż Przekaż dokument
|
Nowy folder Nowy folder
|
Filtruj Filtruj
|
Edytuj w arkuszu danych Edytuj w arkuszu danych
 
TypNazwaZmodyfikowany
Zmodyfikowany przez
Wyewidencjonowane do
Ikona
P-ROZ-1 Zasady realizacji projektow inż i prac lic
2011-01-03 11:44
Michał Molenda
Ikona
P-ROZ-2 Egzamin dyplomowy - studia I stopnia
2018-12-02 15:35
Michał Molenda
Ikona
P-ROZ-3 Proces dyplomowania - studia II stopnia
2013-06-24 11:44
Michał Molenda
Ikona
P-ROZ-5 Praktyki studenckie
2018-12-02 14:40
Michał Molenda
Ikona
P-ROZ-5 Praktyki studenckie Nieaktualna
2018-12-02 14:40
Michał Molenda
Ikona
PU10 - Podania i odwołania do Rektora
2010-12-03 19:12
Michał Molenda
Ikona
PU6 - Etyka
2010-12-03 19:08
Michał Molenda
Ikona
PU7 - Obowiązki prowadzących zajęcia dydaktyczne
2011-02-11 11:12
Michał Molenda
Ikona
PU8 - Hospitacje
2011-02-11 11:12
Michał Molenda
Ikona
PU9 - Ankietyzacja
2011-02-11 11:12
Michał Molenda