Rok akademicki 2017/2018 semestr letni

Organizacja roku akademickiego 2017/18

Aktualizacja:

wtorek, 20 marca 2018

godz.: 10:57:56


 

– W początkowym okresie semestru plany mogą podlegać korektom –

– Dzień i godzina aktualizacji podane są w nagłówku lub w stopce każdego planu –


PLAN ZAJĘĆ

 

KOREKTY

 

20.03.2018 (wt)

T12   T13

 


 

stacjonarne 1-st (dzienne inżynierskie)

S1I

rok I sem. 2

  T11   T12   T13   T14   T15   T16  

 

S1I

rok I sem. 2

  Transport kolejowy TK11

 

S1I

rok II sem. 4

  T21   T22   T23   T24   T25 

 

S1I

rok II sem. 4

  Transport kolejowy  TK21  TK22

S1I

rok III sem. 6

  T31ES   T32TZTS   T33LT   T34IRK   T35MEL

 

stacjonarne 2-st (dzienne magisterskie)

S2M

rok I (IV) sem. 1 (8)

  S2K_T11   S2K_T12   S2K_T13   S2K_T14 

S2M

rok II (V) sem. 3 (10)

  T21ES_S2K   T22LT_S2K   T23IR_S2K   T24MEL_S2K   T25TSD_S2K

 

niestacjonarne 1-st. (zaoczne inżynierskie)    

NZ1I

rok I sem. 2

  TzK11

NZ1I

rok II sem. 4

  TzK21

NZ1I

rok III sem. 6

  TzK31ES   TzK32LT

NZ1I

rok IV sem. 8

  TzK41ES   TzK42LT

 

niestacjonarne 2-st. (zaoczne magisterskie)

NZ2M

rok I sem. 2

   N2zK_LT

 

 

 

 

TERMINY ZJAZDÓW – studia niestacjonarne

(1) 23-25.02.2018

(2) 16-18.03.2018

(3) 23-25.03.2018

(4) 06-08.04.2018

(5) 20-22.04.2018

(6) 11-13.05.2018

(7) 25-27.05.2018

(8) 08-10.06.2018

(9) 15-17.06.2018

Komisja ds. Rozkładu Zajęć na Wydziale Transportu

 Przewodniczący: dr inż. Grzegorz KAROŃ

 

dr inż. Henryk BĄKOWSKI

mgr inż. Ireneusz CELIŃSKI

dr inż. Paweł FABIŚ

dr inż. Damian HADRYŚ

dr inż. Andrzej HEŁKA

mgr inż. Marcin KŁOS

dr inż. Joanna MICHALSKA-ĆWIEK

dr inż. Tadeusz OPASIAK

mgr inż. Eugeniusz PIECHOCZEK

dr inż. Marcin STAŃCZYK

 

 

Grzegorz KAROŃ    Aktualizacja: wtorek, 20 marca 2018,  godz.: 10:57:56